Με τον όρο αντισύλληψη εννοούμε τις τεχνικές οι οποίες αναστέλλουν τη γονιμότητα με τρόπο παροδικό και αναστρέψιμο. Αυτές ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: Α. Φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης: 1. Ημερολογιακή μέθοδος, που είναι η απλούστερη αλλά και η λιγότερο ακριβής....

Διαβάστε περισσότερα...