+30. 2310 - 25 11 44

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

+30. 2310 251144

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

13

Mar

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

by

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική ή Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική : Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις – από αρκετούς θεωρείται η σημαντικότερη – της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, που αναπτύχθηκε κυρίως τη δεκαετία του 1990 με την χρήση των οπτικών ινών και της τεχνολογίας βίντεο. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έναντι της κλασικής χειρουργικής είναι τα εξής: 1. Μη σημαντικό χειρουργικό τραύμα, 2. Μεγέθυνση εικόνων 10-15 φορές και καλύτερος φωτισμός, 3. Μικρότερη απώλεια αίματος, 4. Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών, με αποτέλεσμα: Γρήγορη ανάρρωση, γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο, χαμηλότερο κόστος νοσηλείας, ταχεία επάνοδο στην εργασία, έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κλπ) , μεγάλη ελάττωση μετεγχειρητικού άλγους, λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές, έλλειψη επαφής με το αίμα του ασθενούς, προφυλάσσοντας την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα και AIDS & μείωση της επίπτωσης δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Η λαπαροσκόπηση  μπορεί να αποκαλύψει ή και να επιλύσει γυναικολογικά προβλήματα όπως: πυελική φλεγμονή (σαλπιγγίτιδα), καλοήθη πάθηση ωοθηκών (κύστη, συστροφή), εξωμήτριο κύηση, πυελικές συμφήσεις, ενδομητρίωση, ινομυώματα, γυναικολογικούς καρκίνους, και επίσης χρησιμοποιείται για διερεύνηση υπογονιμότητας. Υστεροσκόπηση : Είναι η εξέταση του εσωτερικού του τραχήλου και της μήτρας, του ενδοτραχήλου και του ενδομητρίου, με τη χρήση μίας λεπτής κάμερας που εισάγεται διαμέσου του κόλπου και του τραχήλου. Με την υστεροσκόπηση η εξέταση γίνεται υπό άμεση όραση και μεγέθυνση με ακρίβεια και αξιοπιστία μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (π.χ. υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία & απόξεση). Εάν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις (π.χ. πολύποδες, υπερπλασία, ινομυώματα, συμφύσεις, διάφραγμα κλπ) ταυτόχρονα με τη διάγνωση γίνεται και θεραπεία (επεμβατική υστεροσκόπηση). Επίσης η υστεροσκόπηση πραγματοποιείται για τη διάγνωση και θεραπεία της αιμορραγίας της μήτρας ή της βαριάς έμμηνου ρύσεως. Τηρουμένων όλων των χειρουργικών-λαπαροσκοπικών “αρχών” που συνεχώς εμπλουτίζονται και εδραιώνονται, η λαπαροσκοπική χειρουργική και η υστεροσκόπηση φαίνεται να αποτελούν το παρόν και το μέλλον της γυναικολογίας. Η λαπαροσκόπηση και η εφαρμογή της στην γυναικολογία αποτελεί μία καταξιωμένη και εδραιωμένη μέθοδο, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, και πρέπει να εφαρμόζεται σε κέντρα που παρέχουν τον κατάλληλο λαπαροσκοπικό και υστεροσκοπικό εξοπλισμό από έμπειρη χειρουργική ομάδα προς αποφυγή επιπλοκών.