Σύμφωνα με την μεγαλύτερη πανελλαδική έρευνα για την οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία, το 53% των Ελλήνων έχει οστεοπόρωση ή οστεοπενία και δεν λαμβάνει φάρμακα. Επτά στις δέκα γυναίκες δεν προσλαμ- βάνουν το ασβέστιο που χρειάζονται, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία,...

Διαβάστε περισσότερα...