Καίριας σημασίας ο θηλασμός το α΄εξάμηνο της ζωής! Ο μητρικός θηλασμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της ζωής, βοηθώντας στην πρόληψη της διάρροιας και της πνευμονίας, δύο κύριων αιτιών θανάτου μεταξύ των βρεφών, ιδίως στις αναπτυσ-...

Διαβάστε περισσότερα...