Η Κυστική Ίνωση είναι μια σπάνια γενετική ασθένεια, που υπολογίζεται ότι προσβάλλει 75.000 ανθρώπους στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Στην Ελλάδα, οι ασθενείς είναι περίπου 800, με το 1/3 αυτών να έχει ήδη ενηλι- κιωθεί. Η ασθένεια είναι...

Διαβάστε περισσότερα...