Οι παροχές που δικαιούται κάθε εργαζόμενη μητέρα αλλά και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Το ΙΚΑ χορηγεί επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), ενώ παράλληλα και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό,...

Διαβάστε περισσότερα...