+30. 2310 - 25 11 44

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

+30. 2310 251144

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

14

May

Προκαλεί η λοίμωξη από τα χλαμύδια κίνδυνο προώρου τοκετού;

by

Τα χλαμύδια είναι μία από τις συχνές σεξουαλικά μετεδιδόμενες λοιμώξεις. Κι όμως η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών
δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, καθώς στις περισσότερες γυναίκες δεν προκαλεί συμπτώματα, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις
ανδρών που έχουν μολυνθεί από χλαμύδια.

Τα χλαμύδια μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στις σάλπιγγες μίας γυναίκας και να μην μπορεί να μείνει έγκυος. Ορισμέ-
νες μελέτες είχαν δείξει επίσης ότι τα χλαμύδια αυξάνουν τον κίνδυνο εξωμήτριας κύηση, πρόωρου τοκετού, αλλά και γέν-
νησης ελλιποβαρούς μωρού.

Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα της επίδρασης της λοίμωξης με χλαμύδια στην έκβαση της κύησης και ιδιαίτερα στον
πρόωρο τοκετό, οδήγησαν Αυστραλούς ερευνητές στην διεξαγωγή μιάς νέας πληθυσμιακής μελέτης.

Η μελέτη αυτή (Western Australia Data Linkage Branch) εξέτασε τους συσχετισμούς μεταξύ των εξετάσεων για χλαμύδια, των
θετικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των ανεπιθύμητων εκβάσεων των κυήσεων, χρησιμοποιώντας ειδικά στατιστικά
εργαλεία (regression analysis).

Στην έρευνα έλαβαν μέρος περισσότερες απο 100.000 γυναίκες που είχαν γεννηθεί από το 1974 έως το 1995 και γέννησαν ένα
βρέφος την περίοδο από το 2001 έως το 2012.

Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν καθησυχαστικά, καθότι η λοίμωξη από χλαμύδια των γεννητικών οργάνων -που
διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε είτε κατά τη διάρκεια της κύησης είτε πριν από αυτή- δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μιας γυναίκας για πρόωρο τοκετό, για ελλιποβαρές για την ηλικία κύησης μωρό ή για τη γέννηση ενός θνησιγένους μωρού.