+30. 2310 - 25 11 44

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

+30. 2310 251144

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

6

Mar

Νέα οδηγία για την αντιμετώπιση της ναυτίας και των εμετών στην κύηση

by

Το Αμερικανικό Κολλέγιο των Μαιευτήρων και Γυναικολόγων προτρέπει τους γιατρούς να θεραπεύουν τη ναυτία και
τους εμετούς της εγκυμοσύνης όσο το δυνστόν ταχύτερα ούτως ώστε να σταματήσουν την εξέλιξή τους σε υπερέμεση
της κύησης, σύμφωνα με νέα αναθεωρημένη κλινική οδηγία.
Οι συγγραφείς επίσης τόνισαν ότι ο χρόνος πρωτοεμφάνισης των συμπτωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τα συμ-
πτώματα της ναυτίας και του εμετού εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις γυναίκες πριν την 9η εβδομάδα της κύησης.
Αν τα συμπτώματα αυτά πρωτοεμφανιστούν σε μια γυναίκα μετά τις πρώτες 9 εβδομάδες της κύησης, πρέπει να διευ-
ρευνηθούν πολύ προσεκτικά άλλες παθήσεις στη διαφορετική διάγνωση.
Παθήσεις οι οποίες προϋπήρχαν της εγκυμοσύνης πρέπει να αναζητηθούν σε αυτές τις ασθενείς όπως παραδείγματος
χάριν η χολολιθίαση.
Η οδηγία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη που είχε δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2015.
Η ναυτία επηρεάζει 50-80% των γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν δεν αντιμετωπισθεί η ναυτία μπορεί να
φθάσουμε στην υπερέμεση της εγκυμοσύνης, μια κατάσταση στην οποία η γυναίκα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην
καθημερινότητά της και η σίτισή της επηρεάζεται σημαντικά.
Η υπερέμεση της κύησης είναι η πιο συνήθης ένδειξη για εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά το πρώτο τμήμα της εγκυμο-
σύνης και εκτός από τον πρόωρο τοκετό είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο καθ’όλη τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Η διάγνωση της υπερέμεσης της κύησης βασίζεται στην τυπική εμφάνισή της, επί την απουσία άλλων αιτιών που θα
μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα συμπτώματα.
Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κριτήρια για τη διάγνωση περιλαμβάνουν επίμονους εμετούς, οι οποίοι δεν σχετίζονται
με άλλα αίτια, ενδείξεις για αδυναμία σίτισης και πολλές φορές απώλεια βάρους πάνω από 5%. Ηλεκτρολυτικές
ανωμαλίες, δυσλειτουργία του θυροειδούς αδένα και προβλήματα με το ήπαρ μπορεί επίσης να συνυπάρχουν.
Συστάσεις επιπέδου Α, οι οποίες βασίζονται σε αξιόπιστη επιστημονική μαρτυρία περιλαμβάνουν:

-Χρήση της βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη) μόνη της ή σε συνδυασμό με δοξαλαμίνη ως πρώτη γραμμή φαρμακευτικής
θεραπείας είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

-Οι γιατροί πρέπει να συμβουλευτούν τις γυναίκες να παίρνουν βιταμίνες τουλάχιστον για έναν μήνα πριν την
εγκυμοσύνη καθότι αυτό μπορεί να ελαττώσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της ναυτίας και των εμετών κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας συνιστά υποστηρικτική θεραπεία για διαταραχές της
λειτουργίας του θυροειδούς οι οποίες προκαλούνται από παροδική θυρεοτοξίκωση της εγκυμοσύνης ή υπερέμεση της
κύησης ή και των δύο και συνιστά να αποφεύγεται η χρήση των αντιθυροειδικών φαρμάκων.

Συστάσεις επιπέδου Β οι οποίες βασίζονται σε περιορισμένη επιστημονική μαρτυρία, περιλαμβάνουν:
-Το τζίντζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια μη-φαρμακευτική επιλογή γιατί ελαττώνει τη ναυτία και τους εμετούς
της εγκυμοσύνης

-Η μεθυλπρενδισολόνη είναι αποτελεσματική σε ορισμένες περιπτώσεις ναυτίας και εμετών της κύησης που δεν
απαντούν σε άλλες φαρμακευτικές επιλογές. Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται ως τελευταία επιλογή λόγω των κινδύνων
που εμπεριέχει η χρήση της.

Συστάσεις επιπέδου C γίνονται κυρίως στη βάση της πρακτικής εμπειρίας των ιατρών και περιλαμβάνουν:

-Η έγκαιρη θεραπεία της ναυτίας και των εμετών στην κύηση βοηθά να αποφύγουμε την εξέλιξή της σε υπερέμεση
της κύησης.

-Παρεντερική χορήγηση υγρών στις περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς δεν αντέχουν υγρά από το στόμα για παρα-
τεταμένη περίοδο ή εάν εμφανίζουν συμπτώματα αφυδάτωσης.

-Καλό είναι να διορθώνεται οποιαδήποτε ανεπάρκεια βιταμινών και η κέτωση

-Χορήγηση υγρών δεξτρόζης και βιταμινών στην περίπτωση παρατεταμένων εμετών.

-Καλό είναι να χορηγείται θυαμίνη πριν τη χορήγηση δεξτρόζης για να αποφύγουμε την εγκεφαλίτιδα του Βέρνικε.

-Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες έχουμε υπερέμεση της κύησης η οποία δεν απαντά είτε στην φαρμακευτική
αγωγή είτε οι γυναίκες χάνουν βάρος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρινογαστρικό ή ρινοδωδεκαδακτυλικό καθετήρα
για τη διατροφή τους.

-Περιφερειακοί κεντρικοί καθετήρες καλό είναι να χρησιμοποιούνται μόνο ως τελευταία λύση λόγω των σημαντικών
επιπλοκών που σχετίζονται με τη χρήση τους και της πιθανότητας σοβαρής μητρικής νοσηρότητας.

“Μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών εξετάσεων, ενδοφλέβιοι οροί, διατρoφική
υποβοήθηση και αντιεμετική θεραπεία μπορούν να συνεχιστούν στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή της παρατετα-
μένης παραμονής στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και επανεκτίμηση πρέπει να είναι δυνατή για ασθενείς οι
οποίες εμφανίζουν διαταραχές των ζωτικών τους σημείων ή σημάδια πνευματικής διαταραχής ή συνεχίζουν να χάνουν
βάρος και δεν απαντούν στις συνηθισμένες θεραπείες”, καταλήσει η οδηγία.