+30. 2310 - 25 11 44

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

+30. 2310 251144

Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη

31

Oct

Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου

by

Καίριας σημασίας ο θηλασμός το α΄εξάμηνο της ζωής!
Ο μητρικός θηλασμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της ζωής, βοηθώντας στην
πρόληψη της διάρροιας και της πνευμονίας, δύο κύριων αιτιών θανάτου μεταξύ των βρεφών, ιδίως στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες.Είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία μπαίνουν τα θεμέλια για τη σωματική, πνευματική και ψυχική
υγεία και ανάπτυξη του παιδιού. Οι μητέρες που θηλάζουν έχουν επίσης μειωμένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών και
του μαστού, δύο κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των γυναικών. Το ίδιο σημαντική είναι όμως και η σχέση μάνας-παιδιού
που χτίζεται μέσα από τον θηλασμό.

Αξιολόγηση 194 κρατών (Global Breastfeeding Scorecard) διαπίστωσε ότι μόνο το 40% των παιδιών κάτω των έξι
μηνών θηλάζουν αποκλειστικά (τρέφονται μόνο με μητρικό γάλα) και μόνο 23 χώρες έχουν ποσοστά αποκλειστικού
μητρικού θηλασμού άνω των 60%.

Μια νέα ανάλυση δείχνει πως μια ετήσια επένδυση μόνο 4,70 δολαρίων ανά νεογέννητο απαιτείται για την αύξηση του
παγκόσμιου ποσοστού αποκλειστικού θηλασμού σε παιδιά κάτων των έξι μηνών στο 50%έως το 2025. Η επίτευξη αυτού του
στόχου θα μπορούσε να σώσει τη ζωή 520.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών και να αποφέρει οικονομικά οφέλη $300 δισ-
εκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 10 ετών, ως αποτέλεσμα του μειωμένου κόστους ασθενειών και υγειονομικής
περίθαλψης και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Ο μητρικός θηλασμός είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές -και οικονομικά αποδοτικές- επενδύσεις..που μπορούν να
κάνουν τα κράτη, για την υγεία των νεότερων μελών τους και για την μελλοντική ευρωστία των οικονομιών και των κοινω-
νιών τους. Αποτυγχάνοντας να επενδύσουμε στο μητρικό θηλασμό, αποτυγχάνουμε να στηρίξουμΕ τις μητέρες και τα μωρά
τους – και το πληρώνουμε διπλά: σε χαμένες ζωές και σε χαμένες ευκαιρίες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο μητρικός θηλασμός είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη πολλών εκ των Στόχων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη (ΣΒΑ). Βελτιώνει τη διατροφή (ΣΒΑ2), αποτρέπει την παιδική θνησιμότητα και μειώνει τον κίνδυνο μη-μεταδοτικών
ασθενειών (ΣΒΑ3) και υποστηρίζει τη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαίδευση (ΣΒΑ4). Ο μητρικός θηλασμός επίσης συντελεί
στον τερματισμό της φτώχειας, την προώθηση της οικονικής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων.

Τέλος, οι διεθνείς επιστημονικοί και υγεινομικοί φορείς συστήνουν στις νέες μητέρες να θηλάζουν τα παιδιά αποκλει-
στικά για έως έξι μήνες και στη συνέχεια να προσθέτουν και άλλα υγρά και στερεά τρόφιμα στη διατροφή τους.